24ΩΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλέφωνο: 690 79 88 500

Ε-mail:  pedepalert@gmail.com
Το e-mail χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τα μέλη της ομάδας.