ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 210 583 2048

Προγραμματισμός ραντεβού: 1535, Κωδικός: 07171