ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Η ιδέα της 24ωρης Γραμμής Παιδικής Επιληψίας γεννήθηκε από την Παιδονευρολογική Μονάδα της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής το 2014. Την ιδέα μας ενστερνίστηκε αμέσως ολόκληρη η Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Γραμμή στηρίχτηκε από το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» που δέχτηκε να τη στεγάσει.

Η γραμμή τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία κατά το έτος 2014-2015 χάρη στην εναρκτήρια χρηματοδότηση  που λάβαμε, μετά από διαγωνισμό, από το πρόγραμμα υποτροφιών Angelopoulos CGIU Fellowship. Έκτοτε η απήχησή της αυξάνεται διαρκώς, έχοντας λάβει περισσότερες από 900 κλήσεις μέχρι σήμερα.

Το Νοέμβριο του 2015 εγκρίθηκε από τον Τομέα Υγείας Μητέρας Παιδιού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η επέκταση του προγράμματος και στις τρεις Πανεπιστημιακές κλινικές.

Τη συνέχιση της λειτουργίας της 24ωρης Γραμμής Παιδικής Επιληψίας για το έτος 2016-2017 την οφείλουμε στη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Χάρη στη στήριξή του είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 24ωρη δωρεάν άμεση βοήθεια σε οικογένειες που μας έχουν ανάγκη.