ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος:

Αργύριος Ντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδονευρολογίας Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ομάδα Άμεσης Βοήθειας:

Mελπομένη Γιώργη, Παιδίατρος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Παιδονευρολογίας Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μαρία Τσιρούδα, Νοσηλεύτρια ΠΕ, PhD, Νευροφυσιολογική Μονάδα Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Άρτεμις Στεφανίδη, Ειδικευόμενη Παιδίατρος Γ.Ν. «Ελ.Βενιζέλου-Αλεξάνδρα», Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ελευθερία Κοκκίνου, Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδονευρολογικής Μονάδας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Οι Συνεργάτες μας:

Roser Pons, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδονευρολογίας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γιώργος Βάρτζελης, Λέκτορας Παιδονευρολογίας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Άρτεμις Γκίκα, Παιδονευρολόγος, Επιστημονική συνεργάτης Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Υπεύθυνη Παιδονευρολόγος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και Μαιευτηρίου Γαία