ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Οφείλουν να τα έχουν στη διάθεσή τους ΟΛΟΙ όσοι έχουν την ευθύνη του παιδιού (συγγενείς, δάσκαλοι, θεραπευτές, κλπ).

Ενδοπαρειακή μιδαζολάμη

Χορηγείται ενδοπαρειακά -μισή δόση σε κάθε παρειά (περιοχή μεταξύ ούλων των κάτω δοντιών και τη εσωτερική πλευρά μεριά μάγουλου).

  1. Εάν τρέχουν πολλά σαλάκια, προσπαθήστε πρώτα να σκουπίσετε την περιοχή με ένα ύφασμα για να απορροφηθεί καλύτερα το φάρμακο.
  2. Epistatus: Αναρροφήστε με τη σύριγγα από το μπουκάλι όση ποσότητα σας έχει πει ο ιατρός σας.

Buccolam: Οι σύριγγες είναι προγεμισμένες οπότε τις χρησιμοποιείτε απευθείας σύμφωνα με τη δοσολογία που έχει συστήσει ο θεράπων.

  1. Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο και τον αντίχειρα τσιμπήστε ελαφρά και τραβήξτε προς τα πίσω το μάγουλο του παιδιού. Τοποθετήστε την άκρη της σύριγγας εντός του οπίσθιου μέρους του διαστήματος μεταξύ της εσωτερικής πλευράς του μάγουλου και του κατώτερου τμήματος του ούλου.
  2. Πιέστε αργά το έμβολο της σύριγγας μέχρι το έμβολο να σταματήσει. Η πλήρης ποσότητα του διαλύματος θα πρέπει να εισάγεται αργά εντός του διαστήματος μεταξύ του ούλου και του μάγουλου (παρειακή κοιλότητα).

Εάν  συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας (για μεγαλύτερες ποσότητες και/ή μικρότερους ασθενείς), μπορείτε να χορηγήσετε περίπου τη μισή δόση αργά στη μία πλευρά του στόματος και στη συνέχεια στην άλλη πλευρά του στόματος του παιδιού.

Φαρμακευτικό σκεύασμα Συσκευασία Συγκέντρωση
EPISTATUS oral sol 10mg/ml 1 BOX * 4 SYR * 5 ml 10mg/ml
BUCCOLAM sol 2.5mg -5mg -7.5mg (προγεμισμένες σύριγγες) 1 BOX * 4 SYR * 0.5 -1 -1.5 ml 5mg/ml

 

Kλύσμα διαζεπάμης

Χορηγείται από τον ορθό σαν υπόθετο

Οδηγίες:

  1. Βγάλτε το καπάκι.
  2. Ανοίξτε τους γλουτούς ώστε να βλέπετε τον πρωκτό.
  3. Βάλτε το ρύγχος μέσα στο ορθό (σε παιδιά κάτω των 3 ετών εισάγετε το ρύγχος μέχρι τη μέση).
  4. Πιέστε καλά.
  5. Αφαιρέστε το ρύγχος χωρίς να σταματίσετε να πιέζετε το κλυσματάκι ενώ κρατάτε σφιχτά κλειστούς τους γλουτούς καλύπτοντας τον πρωκτό.
Φαρμακευτικό σκεύασμα Συσκευασία Συγκέντρωση
STESOLID 5mg 1 BOX * 5 TUBE * 2.5 ml 5mg/2.5ml
DIAZEPAM DESITIN 5mg 1 BOX * 5 TUBE * 2.5 ml 5mg/2.5ml