ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μια έξυπνη εφαρμογή που μας λύνει τα χέρια σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης!
Βρίσκει όλα τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία και Φαρμακεία στην περιοχή μας.

https://www.xo.gr/kinita/