24ΩΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Καλέστε στο 690 79 88 500 για οτιδήποτε επείγον!

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε 24ωρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στόχος της 24ωρης Γραμμής Παιδικής Επιληψίας είναι η παροχή άμεσης βοήθειας σε ασθενείς που έχουν ανάγκη επικοινωνίας με ειδικό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπίσουν:

Α) Επείγουσες καταστάσεις, όπως μια γενικευμένη επιληπτική κρίση ή επικίνδυνες για τον ασθενή ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιεπιληπτικής αγωγής.

Β) Ημι-Επείγουσες καταστάσεις, όπως η λανθασμένη χορήγηση αντιεπιληπτικής αγωγής ή η ασφαλής συγχορήγηση αυτής με άλλα φάρμακα.

Επισημαίνουμε ότι η 24ωρη Γραμμή Παιδικής Επιληψίας στελεχώνεται από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με εμπειρία στην παιδική επιληψία και δεν πρόκειται για γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Η γραμμή δεν έχει διαγνωστικό χαρακτήρα, είναι εστιασμένη στην αντιμετώπιση των ανωτέρω περιπτώσεων και δεν γίνονται παρεμβάσεις στο θεραπευτικό πλάνο του ασθενούς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος παιδονευρολόγου.